יצחק בוסידן

יצחק בוסידן

יצחק בוסידן מפרט על החיים לפני ההשתלה במרפאות שלנו ועל השינוי הגדול אחריה.

נגישות